Soner Demirsoy

İlmin Âlemi Molla Hızır Bey

Âlim, müderris, kadı ve belediye başkanı… bütün bu sıfatları uhdesinde toplayan molla Hızır Bey’in macerası, Anadolu’nun küçük bir beldesinde başlamıştı. İlminin genişliği, azmi ve çalışkanlığı, onu cihan tahtında kadılık makamına kadar yükseltecekti…

semerkand

Seyyid Şerif Cürcânî

Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, ilim aşkının peşinde Anadolu’dan Mısır’a, Şiraz’dan Semerkand’a binlerce kilometre mesafe kat etti. Bütün ilmi bir tarafa, …

Molla Hocazâde

Hocazâde’nin babası zengin ve varlıklı birisi olmasına rağmen rızası olmadığı halde ilim tahsili yolunu seçtiği için oğlunun harçlığını kesti, kendisine hiç iltifat etmedi, diğer oğulları gösterişli kıyafetler giyerken onunkiler eski ve pejmürde idi.