osmanlı şehir

Medeniyet Hafızası Şehir

Bir İslâm şehri hangi temeller üzerinde yükseliyordu ve mimarîsi nasıl şekilleniyordu? Bu temellerin dayandığı esaslar nelerdi? Halife Mansur’un, Bağdat’ı inşa ettirirken ustaları, faziletli ve dürüst kimselerden seçtiğini biliyor muydunuz? Peki şehirlerin de bir ruhu olabilir mi? Medeniyetimizin hafızası şehre dair doyurucu bir dosya sizleri bekliyor…

selçuklu sultan

Sultan Alâeddin’in A Takımı

Bir yöneticinin yüzünü güldüren, her daim yanındaki yöresindeki, maiyetindeki, istişare meclisindeki iş bilir, liyakatli, tecrübeli ve güvenilir yardımcılarıdır. Sultan Alâeddin de dinine ve milletine hizmette beraber hareket edeceği güvenilir bir ekibe sahip olmuştu. Bu sayede nice güzel eserler ile asırlardır hayırla yâd edilen bir nam bıraktı arkasında…

timsah

Avrupa’nın Timsahlarına Ne Oldu?..

İnsanoğlu, nefsi için birçok canlının neslinin tükenmesine sebebiyet vermektedir. Lüzumsuz ve vakitsiz keyfi avlanmalar, tabiatın dengesini altüst etmektedir. Her ne kadar nesli tükenmese de varlıkları risk altında olan timsahların, Avrupa’da görülmemesinin sebebi ne ola ki?

kastamonu konak

Tarihî Konaklarıyla Kastamonu

Memleketimizin güzide şehirlerinden Kastamonu, 600’e yakın tarihî evleri ve sivil mimarîsiyle dikkat çekiyor. Bu rakama İnebolu ve Taşköprü ilçelerindeki konak ve köşkleri de ilave edersek sayı 1433’e ulaşır. Tarihî evler, köşkler, konaklar, yalılar, saraylar, şehrin kültürel kimliğini yansıtması bakımından çok mühimdir…

Müslüman matematikçi

Dünyayı Aydınlatan Müslüman Matematik Âlimleri

Antik dönemde “orta, öğrenme ve öğretme” anlamlarına gelen mathemata, zamanla nazarî ilimlerin orta kısmında yer alan aritmetik, geometri, astronomi ve mûsikîyi ihtiva eden bir ilim hâlini almıştır. Matematik ilmi, İslâm medeniyetinin gelişim sürecinde, Bağdat’ta kendisini göstermiş ve özellikle Beytülhikme’deki Eski Yunanca ve Hintçeden tercümeler yoluyla, yeni bir sürecin habercisi olmuştur…