Dimetoka Çelebi Mehmed Camii

Gurbette Bir Başkent Dimetoka

Osmanoğulları’nın bir uç beyliğinden cihan devleti olma yolunda çok az şehre nasip olmuştur Devlet-i Aliyye’ye başşehir olmak. Söğüt’te filizlenip sırasıyla Bursa’da kök salan, Edirne’de dallanıp budaklanan ve nihayetinde İstanbul’da koca bir çınara dönüşen Osmanlı Devleti’nin -unutulan ve günümüzde gurbette kalan- bir başkenti daha vardı; Dimetoka…

Gazi Ahmet Paşa Külliyesi

Gazi Ahmed Paşa Külliyesi

Güzel belde İstanbul’a Topkapı’dan girişte bizleri karşılayan Gazi Ahmed Paşa Külliyesi, hepimizin dikkatini çekmiştir. Bir vesileyle burayı ziyaret edenlerin zihninde, bu cami ve çevresindeki müştemilatı kim, hangi gayeyle inşa ettirmişti sualleri canlanmıştır. Yine külliyenin mimarî hususiyetleri, vakıf şartları ve geleceğe taşınan mirası ne idi?

kastamonu konak

Tarihî Konaklarıyla Kastamonu

Memleketimizin güzide şehirlerinden Kastamonu, 600’e yakın tarihî evleri ve sivil mimarîsiyle dikkat çekiyor. Bu rakama İnebolu ve Taşköprü ilçelerindeki konak ve köşkleri de ilave edersek sayı 1433’e ulaşır. Tarihî evler, köşkler, konaklar, yalılar, saraylar, şehrin kültürel kimliğini yansıtması bakımından çok mühimdir…

İçinden Hayat Akan Şehirler

İçinden Hayat Akan Şehirler

İnsanoğlunun, varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için olmazsa olmazlardan ilki su. Bu sebeple tarihî geçmişi çok eskilere dayanan pek çok şehir bir akarsuyun kenarında yer alır. Bir nehir kenarına kurulu İslâm şehirlerinden birkaçına tarihî bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?..

Dört Asırlık Dost: Rodos

Yaklaşık 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan, Yunanistan’ın Girit’ten sonraki en büyük adası Rodos’un hemen hemen her köşesinde Türk izlerine rastlamak mümkün. Gelin Osmanlı’dan bugüne kalanların izini birlikte sürelim…

İznik Ayasofya

Ayasofya’dan Geriye Kalanlar

Birçok devlete ve medeniyete ev sahipliği yapan İznik, köklü tarihinin getirdiği bakiyeyi asırlardır taşıyor. Tarihî ve tabiî güzelliklerini misafirlerine cömertçe sunan İznik’teki Ayasofya Camii ise şehrin tam merkezinde ve Müslümanların kalbinde…