Ağacı Hat ve Motif ile Buluşturan Sanat Nahhatlık

Çoğumuzun belki de ismini ilk defa duyduğu naht, ağaç oyma sanatının en yüksek seviyesiydi. Nasıl ki bir kâğıda yazı yazan hattat varsa, ahşaba hüsn-i hat nakşeden ustalar da vardı. Yaklaşık kırk yıldır nahhatlık yapan ve bu sanatın son erbaplarından Nahhat Mehmet Hamzaoğlu’ndan, nahhatlık üzerine malumatlar dinledik…