GÜLABDAN VE BUHURDAN TAŞIYAN HİZMETKAR

Cennet Kokusu Ûd

Mekke-i Mükerreme’nin kokusu, Cennet ağacı, dinî merasimlerin vazgeçilmez tütsüsüdür ûd. Hazret-i Adem (a.s.) ile yeryüzüne indirilmiş bu güzel koku, ta …