Beyşehir Eşrefoğlu Camii

Muazzam Miras Eşrefoğlu Camii

Eşrefoğlu Camii’ne dair zihnimizdeki ilk hatıralar, vaktiyle göl kenarında bulunan ve bizim de sıkça kullandığımız Beyşehir otogarının hemen arkasındaki o ihtişamlı görüntüdür… Anadolu’da; taş duvarlı, ahşap direkli, düz (toprak) damlı ulu camilerin en büyük ve en orijinal numunesi olduğunu henüz bilmediğimiz yıllara ait bir akis…

Eşrefoğlu Türbesi

Tarihte Şerefle Bahsedilen Bir Anadolu Beyliği Eşrefoğulları

Anadolu’daki merkezî otoritenin kaybolmasının ardından kurulan beyliklerden biri Eşrefoğulları idi. Beyliğin kurucusu Türkiye Selçuklularının uç beylerinden Süleyman Bey idi. 13. yüzyılın sonlarına doğru Beyşehir merkezli kurulan Eşrefoğlu Beyliği’nin ömrü çok uzun olmasa da geride bıraktıkları güzide eserler, ehemmiyetini muhafaza etmeye devam ediyor…

Sultan Birinci Mahmud’un Bed’-i Besmele Merasimi

Osmanlı’da, mektebe ilk defa başlayacak çocuklara merasim tertip edilirdi. “Bed’-i Besmele” yahut “Âmîn Alayı” adı verilen bu merasimler, ahaliden saraya kadar her çocuk için yapılırdı. Padişahların da şehzadeleri için özel ihtimam gösterdiği bu merasimlerden birisi, Sultan Birinci Mahmud Han için yapılmıştı…

Molla Alâeddin Ali el-Arabî

Şeyhülislamlık Makamında Halepli Bir Âlim Molla Alâeddin Ali el-Arabî

Osmanlı’nın yedinci şeyhülislamı olarak tarihe geçen âlim Alâeddin Ali el-Arabî Efendi, Sultan İkinci Bayezid döneminde şeyhülislamlık vazifesinde bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmed devrinden başlayarak Bursa’dan Edirne’ye, birçok medresede ilim tahsil etmekle kalmayıp talebeler yetiştiren Arabî Efendi, Sahn-ı Semân Medresesi gibi büyük medreselerde müderrislik yapmıştır. Devrin faziletli âlimlerinden kabul edilen Halepli Arabî Efendi’yi yakından tanıyalım…

Ağacı Hat ve Motif ile Buluşturan Sanat Nahhatlık

Çoğumuzun belki de ismini ilk defa duyduğu naht, ağaç oyma sanatının en yüksek seviyesiydi. Nasıl ki bir kâğıda yazı yazan hattat varsa, ahşaba hüsn-i hat nakşeden ustalar da vardı. Yaklaşık kırk yıldır nahhatlık yapan ve bu sanatın son erbaplarından Nahhat Mehmet Hamzaoğlu’ndan, nahhatlık üzerine malumatlar dinledik…

Eşrefoğlu Camii

Eşrefoğlu Camii İnfografiği ve Videosu

Muazzam Eser Eşrefoğlu Camii’ni ayrıntılı inceleyebilmeniz için sizlere infografik ve video hazırladık. İnfografik çalışmamızı indirebilir, çıkış alıp istifade edebilirsiniz. Eşrefoğlu Camii video ile de bu muazzam eseri müşahede edebilirsiniz. İyi seyirler…