Osmanlı’da Derin Yapılanma Şemsi Paşa Suikasti

İttihat ve Terakki Cemiyeti için Rumeli’ni çok iyi bilen Şemsi Paşa en ciddi tehditti ve onun öldürülmesiyle bölgede cemiyetin faaliyetleri kolaylaşacaktı… Osmanlı’da derin yapılanmanın ilk büyük darbesi olan bu suikast hem İttihat ve Terakki hem de Rumeli için bir dönüm noktası olacaktı…

Âlim ve Cesur Bir ‘‘Köprülü’’

Köprülüzâde Abdullah Paşa, takriben 15 aydır serasker idi. Bu vazifesi sırasında birçok kararlar aldı, ilgili mercilere emirler gönderdi. Ve Osmanlı bürokrasisinin gereği olarak bu emirler, günümüze ulaşabilmiş bir deftere kaydedildi..

At Arabasından Otomobile

Bir zamanlar Osmanlı’nın payitahtı olan İstanbul, ülkenin en büyük ve kalabalık nüfuslu şehri unvanını günümüzde de devam ettirmektedir. Büyük şehir olmak, büyük problemleri de beraberinde getirmiştir. Günümüz İstanbul’unun birinci problemi olarak adlandırılan ulaşımın hikâyesi 1900’lü yılların başında başlar…

CİHAN PEHLİVANI KARA AHMED AYIYA KARŞI

Düğünün dördüncü gününde Çingene ayıcılar kendilerine mahsus zilsiz teflerle zincirlerini şakırdatarak düğün alanına geldiler ve ayılarla komik gösteriler yaptılar. Muhzır Ağa’nın adamlarından korkunç görünüşlü, iriyarı “çomar” lakaplı bir kapı kethüdası meydana çıkıp taklalar atarak ayılara meydan okudu ve onlarla güreşti…

İzzetle Geldi Âleme Şehzâdemiz

Osmanlı Devleti’ni 33 yıl muvaffakiyetle idare eden Osmanoğulları’nın son büyük padişahı sultan İkinci Abdülhamid Han ne zaman ve nerede doğmuştu? Padişahın ikinci oğlu olan bu şehzadeye Abdülhamid isminin verilmesinin bir sebebi var mıydı?