elçi

Tercüme Faaliyetlerinde Yeni Bir Usul Olarak Yapay Zekâ

Tercüme tarihinde çeviri çalışmaları, tarihî süreç içerisinde dünya genelinde yaşanan hadiseler ve gelişmeler ekseninde, olağan akışıyla ilerlemiştir. Ancak günümüzde yaşanan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, tercüme faaliyetlerini de etkilemiştir. Bugün, dünya tarihinin dönüm noktasını oluşturan dijitalleşme ve yapay zekâ, tercümede de kendisini göstermiştir…

Müslümanlar Uzay Gözlem Üsleri Rasathaneler

Gezegenlerin, yıldızların ve gök cisimlerinin bulundukları yerleri tespit etmek ve hareketlerini incelemek için kurulan gözlemevlerine, rasathane denmiştir. İlk defa Müslümanlar tarafından kurulan rasathaneler, kısa sürede İslâm dünyasının her tarafında açılmıştır. Pek çok astronomi âliminin çalıştığı, onlarca talebenin eğitim gördüğü rasathaneler, bir nevi günümüzün uzay gözlem üsleri gibiydi ve buralarda yapılan gözlemlerle elde edilen veriler, sonraki çalışmalara büyük katkı sağlayacaktı…

Sergei Krikalev

Uzayda Unutulan İnsan

Bazı anlar vardır, yola çıkarken, seyahat ederken “Acaba geride bir şey unuttum mu?” diye şüpheye düştüğümüz. Sonra aksilik bu ya, gerçekten de unutuvermişizdir bir şeyler. Birazdan okuyacaklarınız, böyle bir unutulmuşluk hikâyesi. Ama unutulan şey, bir eşya değil, kanlı canlı bir insan. Hem de uzayda!..

lagari

Uçan Kuşa Taş Atılmaz!

İnsanoğlunun uçuş macerası, çok eskilere uzanır. İlk akla gelen Hezarfen’dir ancak daha evveli de vardır. Kimi kanat çırparak kimi de füzenin fitilini ateşleyerek kendisini gökyüzüne yükseltti. Uçmanın tarihî serüvenine bir göz atmaya ne dersiniz?..