OLİMPİYAT BİR OYUN MU?

Olimpiyat oyunları modern manada ilk olarak 1896’da Yunanistan’da düzenlenmişti. İlk defa 1906 yılında oyunlara davet edilen Osmanlı Devleti resmi olarak oyunlara katılmayı reddetmişti… Günümüzde de devam ettirtilen olimpiyat geleneği acaba sadece bir oyundan mı ibarettir?

CHENGDU’DA KÜLTÜR VE SANAT

Sichuan Eyaleti’nin Başşehri, aynı zamanda Çin’in dördüncü Büyük şehri olan Hindu’da yapılan Kültür Ve Sanat festivaline BİR heyet olarak Katıldık. Festival organizasyonları Ve Sergilere olan İLGİ Ve Merak Kadar, Bizim Klasik Sanatlarımız olan alaka da Bizi oldukça şaşırtmıştı…

OSMANLI DEVLETİ’NDE MÜZECİLİK

Fatih Sultan Mehmed Han Topkapı Sarayı’nı yaptırırken saray surları içinde kalan Aya İrini Kilisesi’ne cebecilerden bir kısmını yerleştirerek burayı sarayın silah ambarı haline getirmişti. İç cebehane olarak adlandırılan bina 1726’da Sultan Üçüncü Ahmed Han’ın emriyle tamir ve tanzim edildikten sonra gezilebilecek hale getirildi.

Suriye’de Müslüman Olan 100 Bin Nusayrî

Ortadoğu’da varlığını sürdüren Nusayrî, Dürzi ve yezidi gibi gruplar, 19. yüzyılda Batılı devletler ve Amerika’nın dikkatini çekmişti. Fransızlar, Ortadoğu’da kendi menfaatlerine hizmet edecek Katolik ve Marunî azınlıkları, İngilizler de Dürzi ve Nusayrî taifesini kendi yanına çekmeye başlamışlardı. Bu sömürü sistemine karşı Osmanlı da boş durmamıştı…