Ferve bin Amr Türbesi

Müslüman Olduğu İçin Şehit Edilen Bizans Valisi Ferve Bin Amr

Asr-ı saadette İslâm’a davet için etraftaki yöneticilere, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından bizzat mektuplar gönderilmiştir. Bu mübarek davete, herkes nasibi ölçüsünde icabet etmiştir. Biri vardır ki kendisine hem icabet etmek nasip olmuş hem de icabet ettiği için şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu zât, Doğu Roma (Bizans) Valisi Ferve bin Amr’dır…

Thomas Midgley

Dünyayı Zehirleyen Adam Thomas Midgley Jr.

Unutmamak gerekir ki teknoloji, hayat kurtaran bir araç olabildiği gibi, milyonları yok eden silaha da dönüşebilir. Atom bombaları, nükleer facialar, ölümcül silahlar da teknoloji ürünüdür. Kısacası teknoloji, hüsrana da yol açabilir. Thomas Midgley Jr. da felakete sebep olan karanlık simalardan birisi hatta kimi araştırmacılara göre dünyaya en çok zarar veren bilim insanı…

İngiliz gemisi

John Ward Nâm-ı Diğer Yusuf Reis

Tarihimizin kapalı kutularından biri, denizcilik tarihidir. Neresinden başlasanız, karşınıza sizi şaşırtacak konular çıkar. Bu enteresan mevzuların birinden; “Türk” yani Müslüman olduktan sonra Cezayir donanmasına iltihak eden ve Batı dünyasını çok üzen İngiliz denizci John Ward’dan bahsedeceğiz…

Molla Alâeddin Ali el-Arabî

Şeyhülislamlık Makamında Halepli Bir Âlim Molla Alâeddin Ali el-Arabî

Osmanlı’nın yedinci şeyhülislamı olarak tarihe geçen âlim Alâeddin Ali el-Arabî Efendi, Sultan İkinci Bayezid döneminde şeyhülislamlık vazifesinde bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmed devrinden başlayarak Bursa’dan Edirne’ye, birçok medresede ilim tahsil etmekle kalmayıp talebeler yetiştiren Arabî Efendi, Sahn-ı Semân Medresesi gibi büyük medreselerde müderrislik yapmıştır. Devrin faziletli âlimlerinden kabul edilen Halepli Arabî Efendi’yi yakından tanıyalım…

Yusuf İzzettin Efendi'nin Cenaze Merasimi

Yusuf İzzeddin Efendi’nin Cenaze Merasimi

Babayiğit bir padişahın babayiğit oğlu Yusuf İzzeddin Efendi, tahtın en yakın vârisi olarak “veliahd-ı saltanat” iken, 1916 Şubat’ında şaibeli bir şekilde vefat etmişti. Veliaht için, padişahlar gibi bir cenaze merasimi düzenlendi. Merasimin bütün detayları ise teşrifat defterine kaydedilmiş, kortejin dizilimi ve takip edeceği güzergâh, kroki ile gösterilmişti. Peki, ilk defa yayınlanan bu vesikaya göre Yusuf İzzeddin Efendi’nin cenaze merasimi nasıldı?