Osmanlı ulema

Tedris, Tedip, Terbiye İcazetname

1917 tarihli düzenlemeyle birlikte icazetname, sadece Medrese-i Süleymaniye (Medresetü’l-Mütehassisîn) mezunlarına verilecekti. Mezun olanlar icazetname ile birlikte İstanbul ruusu payesi alacaklar ve aynı zamanda müderris unvanına sahip olacaklardı…

icazetname örnek

İcazetname Örnekleri

İcazetnameler, hocaların talebelerine verdikleri nasihatler ve tavsiyeler noktasından da son derece orijinal metinlerdir. Keşaplı Şaban Efendi ve Kilcizade Muhammed Ali Efendi’ye verilen icazetnameler, bunun en güzel örneklerinden…

Roger Fenton

Fotoğraflanan İlk Savaşın Fotoğrafçısı Roger Fenton

Yazımıza konu olan Roger Fenton, fotoğraf makinesini sadece bir fotoğraflama aracı olarak değil, tarihin önemli bir ânını dondurma vasıtası olarak da kullandı. Osmanlı tarihi açısından önemli bir savaşa görsel açıdan bakabilme imkânını sundu.