El Turco

Suriye ve Lübnan’dan başlayarak Güney Amerika’nın kalabalık şehirlerine uzanan büyük göç dalgasının hikayesi tüm ihtişamıyla tarihin kıvrımlarında kaybolurken, “El Turco”, bu hazin göç yolculuğunun sonunda kimliklerini yitiren Osmanlı vatandaşlarına verilen isim olmuştu.

Türkistan’dan İstanbul’a Bir Şehadetin Hikayesi

Rusların Türkistan bölgesinde hâkimiyet kurma faaliyetlerinin başladığı yıllarda halk, sıradan bir pamukçu ustasının oğlunun yanına toplanarak bu mezalime karşı durmuştu. Aynı zamanda bir mutasavvıf olan Dükçi Îşân, devrin halifesi Abdülhamid Han’la da irtibat kurmuştu…