2008’in Eylül ayında yayın hayatına başlayan Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi, o gün bugündür millî ve manevî değerler çerçevesinde, 7’den 70’e herkese hitap edecek içerik ve üslupla, tarihî gerçekleri saptırmadan, ana kaynaklarından aktarıyor. Bu birikim, ayrıca kitap formatında da okurlara ulaşıyor.

Dergide yayınlanan yazılar ve yapılan röportajlar bir tema etrafında toplanıyor ve daha kolay ulaşabilmeniz için kitaplaştırılıyor. Bu minvalde Yedikıta Kitaplığı, “Tarihi Sevdiren Kitaplar” sloganıyla tarih ve kültür yolunun yolculularına bir kılavuz niteliğinde kitaplar sunmaya devam ediyor…