Yusuf İzzettin Efendi'nin Cenaze Merasimi

Yusuf İzzeddin Efendi’nin Cenaze Merasimi

Babayiğit bir padişahın babayiğit oğlu Yusuf İzzeddin Efendi, tahtın en yakın vârisi olarak “veliahd-ı saltanat” iken, 1916 Şubat’ında şaibeli bir şekilde vefat etmişti. Veliaht için, padişahlar gibi bir cenaze merasimi düzenlendi. Merasimin bütün detayları ise teşrifat defterine kaydedilmiş, kortejin dizilimi ve takip edeceği güzergâh, kroki ile gösterilmişti. Peki, ilk defa yayınlanan bu vesikaya göre Yusuf İzzeddin Efendi’nin cenaze merasimi nasıldı?

Çanakkale Boğaz Köprüsü

Çanakkale Boğazı’na bir köprü düşüncesi tarih boyunca var olmuştu. Bunlardan bir kısmı sadece düşüncede kaldı, çok az kısmı proje merhalesine gelebildi. Osmanlı’nın son devrinde hükümete sunulan bir proje, aslında Çanakkale Boğazı’na yapılacak bir köprü ve entegre demiryolları ile İstanbul’u İzmir’e bağlamayı hedefliyordu.

Osmanlı’nın Robinsonları

Daniel Defoe’nun, dünya klasikleri arasına girmiş meşhur romanının kahramanı Robinson Cruose’u bilmeyen yoktur. Issız bir adaya düşen Robinson 28 yılını burada geçirmiştir. Gerçek bir hikâyeden yola çıkarak kurgulanan roman, Hıristiyanlık ve sömürgecilik propagandası yaptığı gerekçesiyle de eleştirilmiş aynı zamanda.

İttihatçılardan Satılık Kışla

Son dönemde ülke ve dünya gündemine oturan Topçu Kışlası etrafındaki tartışmalar hâlâ devam ediyor. 1940’ta Lütfi Kırdar tarafından yıktırılan kışlanın …