İlk Defa, Osmanlı Tarihi

“Babamın Katledilişini Gördüm!”

Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birisi olan Abdülaziz Han’ın şehid edilmesi mevzusu gün geçtikçe daha da aydınlanıyor… Türk basınında ilk defa yayınladığımız, Abdülaziz Han’ın kızı Nâzime Sultan’a ait bir hatıra, Osmanlı tarihinin en tartışmalı meselelerinden olan bu katil hadisesine farklı bir boyut kazandırıyor…

Burada ilk defa yayınlayacağımız vesikayı ve Sultan Abdülaziz Han’ın kızı Nâzime Sultan’ın babasının katli sırasında gördüklerini nakletmeden önce padişahın vefatı hâdisesini kısa da olsa hatırlatmakta fayda vardır. Sultan Abdülaziz Han erkân-ı erbaa (dört kişi) diye adlandırılan Mithat Paşa, Hüseyin Avni, Mütercim Mehmed Rüştü Paşa ile Şeyhülislâm Hasan Hayrullah Efendi’nin ve önceden elde ettikleri altmış kadar yandaşlarının tertip ettiği bir darbe neticesi 30 Mayıs 1876 günü tahttan indirilmiş ve dört gün sonra da şehid edilmiştir.

PADİŞAHIN HAL’İ

Sultan Abdülaziz Han, yukarıda isimleri verilen dört kişinin şahsî kin ve garezleri ve bazı yabancı devletlerin parmağı ve yardımları sayesinde yapılan bir darbe neticesinde tahtından indirildi. Hâdise özetle şöyle olmuştu: Hüseyin Avni, Mithat, Rüştü ve Süleyman Paşalar tarafından bu darbenin 30 Mayıs 1876 Salı sabah saat 4.30 civarlarında yapılması kararlaştırılmıştı. Hüseyin Avni Paşa önceden, talim için Suriye’den getirttiği askerlerin, kışlalarda yer açılana kadar saray bahçesinde kalması için sultandan izin almıştı. Süleyman Paşa, hal’ gecesi bu askerler ile 300 Harbiye talebesine, padişaha bir suikast yapılmak istendiğini, yarın bu hususta erkenden tedbir alınacağını, verilecek emirlere aynen riâyet etmeleri gerektiğini, kimsenin giriş-çıkışına müsaade etmemelerini ve bunun padişahın emri olduğunu söylemişti. İşte bu askerler gece saat dört civarında uyandırıldılar ve Harbiye talebeleri ile birlikte sarayı kuşattılar. Dünyanın en büyük ve modern harp gemileri ve zırhlılarından oluşan donanma, zaten geceleyin Dolmabahçe açıklarına demirlemişti.

Hal’in esas tertipçileri de geceden beri Kuzguncuk’ta Hüseyin Avni Paşa’nın yalısında, dürbünlerle sarayı gözetliyorlardı. Burada bulunmaları, eğer darbe muvaffak olamazsa toplantı yaptıklarını söyleyerek kendilerini temize çıkarmak içindi. Sultan Abdülaziz Han ise ibadet ve istirahattaydı… Her şey planlanmış ve saray karadan ve denizden ablukaya alınmış, hal‘ kararı Dârüssaâde Ağası Cevher Ağa vasıtasıyla Pertevniyal Vâlide Sultan’a bildirilmişti. Vâlide Sultan, derhal oğlunun odasına çıkıp onu uyandırdı. Ama hal’i oğluna doğrudan söylemeye cesaret edemiyordu. Tam bu esnada top sesleri duyulmaya başlamıştı. Sultan Abdülaziz Han, büyük bir teessürle: “Bunlar Sultan Murad’ın cülûs toplarıdır vâlide. Beni amcam Sultan Selim Han’a döndürdüler ve bu işi Avni Paşa yapmıştır. Zannederim Rüştü ile Ahmed Paşa da bu işte birliktir. Cenâb-ı Hakk’ın takdiri böyle imiş” diyerek hızla giyindi. Sultan Abdülaziz Han ve yakınları hemen sarayın rıhtımına indirildiler ve Topkapı’ya götürülmek üzere burada kendilerini bekleyen kayıklara bindirildiler. Bu hazin manzarayı bir kişi daha seyrediyordu ki o da gelecekte tahta çıkacak olan şehzade Abdülhamid idi. Amcası ve âilesinin kayıklara bindirildiği ve zırhlıların açığından geçirilerek Sarayburnu’na çıkarıldığı sahneyi, hayatının sonuna kadar unutmayacak, bu işi yapanların simaları asla hâfızasından silinmeyecekti. Sultan Abdülaziz Han ve efradı, Topkapı Sarayı’na nakledildi. Ailesine ve kendisine öğle yemeği verilmedi. Bizzat Hüseyin Avni Paşa’nın emriyle ve kasten, amcası Sultan Üçüncü Selim Han’ın şehid edildiği daireye yerleştirildiler. Bunların hiçbirisi tesâdüf değildi. Cinayetin safhaları birer birer tatbik ediliyordu. Hemen o gün, 30 Mayıs 1876 Salı günü, Veliahd Murad Efendi tahta çıkarıldı.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 38. sayısından (Ekim 2011) okuyabilirsiniz.

 

Önceki MakaleSonraki Makale

8 Yorum

 1. İçim acıyor yuregim yanıyor utanıyorum üzülüyorum korkuyorum yalvarıyorum neslimize , bize akıl imân ihlas güç ver ALLAH ım diyorum başka birşey diyemiyorum.

 2. Bu millet sultan abdülaziz han hz ne yapılanların cezasını cekmekteydi , Ya Abdülhamid i sani hz ne yapılanların cezası ne olur bilinmez
  Cenab ı Hak devletimize ve milletimize zeval vermesin.

 3. Allah aşkına bir aydır 2011 sayısını arıyorum nerede bulabilirim bana bir yardımcı olun?

   1. Allah bu milletimizi uyandırsın
    Büyüklerin hatırına…
    Kimsenin ettiği kimseye kalmayacak Osmanlının ruhu çok daha etkin bir şekilde yeniden uyanacak ve dünyaya hakim olacak Allahın izniyle…

 4. Sadece sultan Abdülaziz i katletmediler koskoca Osmanlıyı yaraladılar darbeler ile. Sonra Abdülhamid han a zorla meşruti idare ilanı dayattılar. Rusya savaşına sebep olarak Osmanlıyı yerle bir etmenin eşiğine getirdiler. Abdülhamid Han, Rusya savaşı sonra ağır yenilgiye maruz kalan yaralı Osmanlıyı Hem darbeciler hemde dışardaki düsmanlarla mücadele ederek 33 sene ayakta tutmayı başardı. Ruhları şad olsun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir