Edirne Müdafii Şükrü Paşa

Ateş Hattında 155 Gün Edirne Müdafaası ve Şükrü Paşa

Serhat şehri Edirne, payitahtın kilidi mesabesinde olup, stratejik öneme sahipti. Ecdat şehri Edirne, Şükrü Paşa komutasında, düşmana karşı büyük bir direniş gösterdi. Dört bir yandan kuşatılan şehir, düşmanın hücumlarıyla birlikte; açlığa, soğuğa, hastalığa ve türlü mahrumiyetlere karşı mücadele verdi.

dolar altın

Dolar, Altına Galip Geldi Bretton Woods Anlaşması

Bir para düşünün. Dünyanın her yerinde alınıyor, satılıyor, tanınıyor. Bütün dünya bankalarında en çok ondan bulunuyor. Evet, tahmininiz doğru. Bu para birimi, Amerikan dolarından başkası değil. Peki, bu kâğıt parçasının hükümranlığı nasıl başladı? Doların rezerv para olma serüvenine dünya nasıl kandı?..

mukaddes beldelerden mektup

Mukaddes Beldeden Sultana Şükran Mektubu

Osmanlı’nın Haremeyn-i Şerîfeyn’e olan hürmetleri, tazimleri ve yaptıkları hizmetler takdire şayandır. Sultanların bütün bu gayretleri, Cenab-ı Hakk’ın rızasını ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) muhabbetini kazanmak içindi şüphesiz. Tabii bununla beraber insanların gönlü de kazanılırdı. Haremeyn ahalisi de sultanların ve mahalli idarecilerin yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti, bir teşekkür mektubuyla ifade etmişlerdir. Bu makalemizde Osmanlı sultanlarının mukaddesata hürmetine ve Mekke-i Mükerreme ulema ve eşrafından 58 zatın, Sultan İkinci Abdülhamid Han’a sundukları şükran mektubuna yer verdik…

İbnü'ş-Şâtır

Astronom Muvakkit İbnü’ş-Şâtır

Memlükler devrinin önemli bilim adamlarından olan İbnü’ş-Şâtır, astronomi sahasındaki çalışmalarıyla bilinir. Yaptığı tespitlerle Batlamyus’un hatalarını düzelten İbnü’ş-Şâtır, Kopernik’e tesir edecek kadar yeni yaklaşımları olan büyük bir astronomi âlimiydi. Astronomi ilminin yanında namaz vakitlerinin tespiti hususunda da yeni şeyler söyleyen İbnü’ş-Şâtır’ın vakit tayininde kullandığı usul, Osmanlı muvakkitleri tarafından da esas alınmıştı…

gevher hatun şifahanesi

Dünyanın İlk Tıp Fakültesi Şimdilerde “Selçuklu Uygarlığı Müzesi”

Anadolu’da köklü medeniyetler kuran büyük devletlerden birisi olan Anadolu Selçuklularının, bu geniş coğrafyanın İslâm ile müşerref olmasında mühim katkıları ve tesirleri oldu. Bilhassa Anadolu’nun her köşesine darüşşifalar, medreseler, camiler ve kervansaraylar gibi çeşitli müesseseler inşa ettiler. Nitekim Selçukluların inşa ettikleri kıymetli eserlerden biri de Kayseri’deki, “Dünyanın ilk tıp fakültesi” unvanına layık görülen Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası’dır…