Piri Reis Haritası 500 Yaşında

Orta ve Güney Amerika’nın doğu kıyılarını gösteren harita Piri Reis tarafından 1513 yılında hazırlanmış ve Mısır Seferi sırasında Yavuz Sultan Selim’e sunulmuştu. Dünyaca meşhur bu harita bugün 500 yaşında. İşte, Osmanlı denizciliği ve coğrafyacılığının önde gelen isimlerinden Piri Reis’in meşhur harita eserleri…

Sürgün bir İttihatçı’nın İtirafları

Mevlanzade Rıfat:Malumdur ki Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesinden sonra Osmanlı hükümetinin idaresi tam manasıyla Siyon Yahudi cemiyetinin İttihat ve Terakki namındaki teşkilatına tâbi ümera ve rical eline geçti…”

Osmanlı Balkanlardan Gidince

Balkanların elden çıkmasının ardından Osmanlı bakiyesi Müslüman halkın başına neler gelmiştir? 1930’lu yıllarda Bulgaristan’da talebelik yapmış, ardından medrese hocalığı ve nihayet Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda hizmet etmiş; vatan ve millet uğrunda hayatını vakfetmiş Osman Kılıç Bey’le Balkanları konuştuk…

Üç Dilin Anahtarı Manzum Sözlükler

Bir dil iletişim kurabilmek, iki dil sıhhatlice düşünüp ufuk sahibi olabilmek, üç dil ise bir medeniyet inşa edebilmek için son derece lüzumludur. Bunun farkında olan ecdadımız, dil öğrenmekte farklı yollar kullanmışlardır. Bu pratik çözümlerden biri de manzum, yani şiir şeklinde yazılmış sözlüklerdir…