Çukurova’ya Bereket Getiren Projeler

Büyüklü küçüklü 16 ovadan oluşan Çukurova Akdeniz bölgesinin en bereketli topraklarıdır. Hatay’dan Mersin’e uzanan Çukurova’nın en kıymetli arazileri Adana’da, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin salına salına aktığı bölgededir.

Hayaldi Gerçek Oldu!

Dünyada ileride meydana gelecek birçok hadise zaman zaman dedikodu halinde kulaktan kulağa yayılıyor veya çeşitli yayın organlarında yayınlanabiliyor. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce de belirli planlar sahneye konmuş ve beklenen bir sona doğru kamuoyu yönlendirilmişti.

Mehmed Yusuf Bey

Hakkında en çok yazı yazılan Osmanlı sultanlarından biridir İkinci Abdülhamid Han. Kaynaksız mesnedsiz yazılanlar o kadar çok bulandırmaktadır ki meydanı, gerçekler apaçık dururken dahi bazı insanlar şüphe içindedir…