Ereğli Maâdin Nâzırı Dilaver Paşa

Osmanlı donanmasında önemli hizmetlerde bulunan Dilaver Paşa, Kaptan-ı Derya tarafından Ereğli Maden Müdürlüğüne atanır. Ardından işçi ve işveren ilişkisini düzenlemek amacıyla Ereğli Maden-i Hümayun Nizamnamesi’ni hazırlar…