Osmanlı Sefere Nasıl Giderdi?

Kuruluşundan 1699 Karlofça Antlaşması’na kadar geçen süreçte girdiği birçok muharebeden galibiyetle çıkan Osmanlı Devleti, bu maharetini, savaş meydanlarında orduyu sevk ve idaredeki ustalığı kadar, sefer öncesi ve sefer sırasındaki organizasyonuna da borçludur.

Ahterî ve Lügati

Muslihiddin Mustafa, nâm-ı diğer Ahterî, meşhur fıkıh ve dil âlimlerindendi, ayrıca lügatçiydi. Neredeyse 500 yıl önce (1545) bir Rebiulevvel gecesi tamamladığı lügat kitabı Ahterî-i Kebîr’i bugün hâlâ kullanılmakta…

MURÂDÎ

1546 yılında Manisa’da dünyaya gelen Sultan Üçüncü Murad özellikle Manisa’da sancakbeyliği yaptığı sırada değerli hocalardan ilim tahsil etmiş, idarî ve askerî sahada iyi bir eğitim görmüştü.