Kültür Tarihi, Osmanlı Tarihi

Ahterî ve Lügati

Muslihiddin Mustafa, nâm-ı diğer Ahterî, meşhur fıkıh ve dil âlimlerindendi, ayrıca lügatçiydi. Neredeyse 500 yıl önce (1545) bir Rebiulevvel gecesi tamamladığı lügat kitabı Ahterî-i Kebîr’i bugün hâlâ kullanılmakta…

Ahterî ya da tam künyesiyle Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin, Karahisar’da (Afyonkarahisar) doğdu. Şemseddin Sami’nin ifadesiyle “Kanunî devri ulemasından” olan ve Ahterî mahlasını kullanmayı tercih eden Muslihiddin Mustafa, meşhur fıkıh ve dil âlimlerimizdendi ve ayrıca lügatçiydi. Kendisinin ilk yıllarına ve ailesinin hayatına dair elde pek fazla bilgi henüz mevcut değil.

Ünlü hattatlardan Karahisarlı Şemseddin Ahmed Çelebi’nin oğlu olan ve doğum tarihi net olarak bilinmeyen Ahterî, medrese tahsilini Kütahya’da yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra yine Kütahya’da kaldı ve muhtelif medreselerde müderris olarak hizmet etti. Yine Hadâik müellifine göre “Emekli olduktan sonra 15 akçe emekli maaşıyla kanaat edip ilim ve ibadetle meşgul olmuştu.”

Yazının devamını Yedikıta Dergisi Mayıs (57. Sayı 2013) sayısından okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir