Kültür Tarihi, Osmanlı Tarihi

MURÂDÎ

1546 yılında Manisa’da dünyaya gelen Sultan Üçüncü Murad özellikle Manisa’da sancakbeyliği yaptığı sırada değerli hocalardan ilim tahsil etmiş, idarî ve askerî sahada iyi bir eğitim görmüştü. Babası Sultan İkinci Selim’in vefatı üzerine Osmanlı tahtına oturan Üçüncü Murad aynı zamanda edebî yönü kuvvetli bir şair olup şiirlerinde “Murâdî” mahlasını kullanmaktaydı…

Sultan İkinci Selim’in oğlu, Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu olan Sultan Üçüncü Murad Han, 1546 yılında Manisa’da dünyaya geldi.

Küçük yaşından itibaren, bilhassa Manisa sancakbeyliği sırasında kıymetli hocalardan tahsil ve terbiye gördü. İdarî ve askerî sahalarda iyi bir eğitim aldı. İslâmî ilimleri, ulemadan İbrahim Efendi ile Mehmed Sadüddin Efendi’den okudu. Arapça ve Farsçayı mükemmel derecede öğrendi.

1574 yılında babasının vefatı üzerine Osmanlı tahtına cülus eden Murad Han’ın saltanat yıllarında Osmanlı sınırları, doğuda Hazar Denizi kıyılarına kadar ulaşmıştır. Bu büyük fetih harekâtı sırasında Özdemiroğlu Osman Paşa ve Ferhad Paşa gibi büyük kumandanlar, muhteşem zaferler kazanmışlardır.

Hayır eserleri vücuda getirmek hususunda da büyük gayretler sarf eden padişah, en büyük imar faaliyetlerini Haremeyn-i Şerifeyn’e hasretmiştir. Manisa’da yaptırdığı Muradiye Camii ve Külliyesi de bugün onun ismini yaşatan muhteşem bir Mimar Sinan eseridir.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi Mayıs (57. Sayı 2013) sayısından okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir