new york

İnsanlığın Aksine Yükselen Binalar

Medeniyet ve zenginliğin yükselen binalarla ölçüldüğü, insanlığın ve insan hayatının hiçe sayıldığı bir dünya düzeni… Ve bu düzenin sembollerinden biri… Fotoğrafta gökdelenleriyle meşhur New York manzarası ve Empire State Binası’nda hayatı pahasına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışmak zorunda olan bir işçi…

Abdülhamid Han hal'

Hüznün Tablosu

Osmanlı tarihinin en hüzünlü sahnelerinden biridir bu tablo. Bir tarafta üç kıtada toprağı bulunan Osmanlı Devleti’ni 33 sene iç ve dış düşmanlar karşısında ayakta tutmayı başaran İkinci Abdülhamid Han, diğer tarafta Osmanlı tebaasını temsil ettiğini iddia eden fakat içlerinde bir Türk’ün bile bulunmadığı bir hal‘ heyeti… Netice: Abdülhamid Han’ın üzerine titrediği koca devlet, İttihatçıların elinde on seneden az bir süre zarfında paramparça oldu. (27 Nisan 1909)

kore

Sıcak Savaşın Soğuk Yüzü

Kore’de savaşın yüküyle beraber erkek kardeşini de sırtına yüklemiş, Amerikan M-26 tankının gölgesinde bir Koreli kız. Size Türkiye’nin de dâhil olduğu Kore Savaşı’nın nasıl başladığı, kimin kazanıp kimin kaybettiğini anlatmak değil gayemiz. Fotoğrafa bir kez daha bakın! Aynı acılı ifade tanıdık geldi mi bir yerlerden? Yakın zaman önce Suriye, Filistin, Afganistan veya Arakan’da görmüş olabilir misiniz bu masum, bir o kadar da savaş yorgunu simaları? Sadece zaman ve mekân değişiyor, netice hep aynı. Savaşın kazananı devletler, kaybedeni ise hep insanlar… (9 Haziran 1951)

İkinci Abdülhamid Han’ın Sevdiği 4 Hayvanı

Osmanlı’nın zor zamanlarında tahta çıkan Sultan İkinci Abdülhamid, devlet işlerini idare ederken, şehzadeliğinden beri devam eden hayvan sevgisi ve merakından da geri durmamıştır. Yıldız Sarayı’nı yüzlerce cinsten binlerce hayvanın bulunduğu dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden biri hâline getiren sultan, bazı hayvanlarla hususi olarak ilgilenmiştir. Bu enteresan hayvanlardan birkaçının hikâyesini sizler için derledik…

Anadolu’yu Türk-İslâm Yurdu Yapan 6 Beylik

Büyük Selçuklu sultanı Alp Arslan Malazgirt Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından (26 Ağustos 1071) bazı Türk beylerini ve kumandanlarını Anadolu’ya akınlar yapmasını emretti. Ve bu emir neticesinde üç dört yıl içinde Anadolu’nun büyük bir kısmı fethedildi. Anadolu Selçukluları devrinde ve onların yıkılmasından sonra birçok beylik kurulmuş ve Türk- İslâm medeniyetini Anadolu’da yaymaya hizmet etmişlerdir. Bu beyliklerden 7 tanesi sizlerle…

Şiirin 7 Sultanı

Onlar sultandı… Bir tarafta kılıçlarıyla İslâm sancağını 3 kıtada dalgalandırırken diğer tarafta kalemleriyle gönülleri fethettiler. Birçok Osmanlı padişahı yüksek yönetim kabiliyetinin yanında kalemi kuvvetli birer şairdi. Hatta bazılarının divanı bile vardı. İşte bu şiirin sultanlarından 7 tanesini sizlerle buluşturuyoruz…

hurma

Bir Sünnet TAHNİK

Tahnik günümüzde de Türkiye’de ve tüm İslâm dünyasında uygulanan bir sünnet-i seniyyedir.