hurma

Bir Sünnet TAHNİK

Tahnik günümüzde de Türkiye’de ve tüm İslâm dünyasında uygulanan bir sünnet-i seniyyedir.

ali kurna

Bir Kâğıt ALİ KURNA

Ali Kurna kâğıtları, hattatların pek sevdiği ve hususiyetle sülüs meşki için kullandığı, muteber bir kâğıt türüydü.

filinta

Bir Silah FİLİNTA

Filinta, dilimizde ve tarihimizde namlusu kısa, çakmaklı tüfekler için kullanılan bir tabirdir.