Beyaz Adam Geldiğinde

Çalışmalarıyla ülkemizde ve uluslararası camiada saygınlık kazanmış bir sosyal bilimci olan Prof. Dr. Azmi Özcan’la şu sıralarda yayına hazırlanan son kitabının da konusu olan Sömürgecilik ve Ortadoğu üzerine konuştuk…

Böyleydi Osmanlı’nın Kandili

Özellikle Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi münasebetiyle ihya edilen Mevlid Kandili gecesi düzenlenen “Mevlid Alayı” ve sonrasında icra edilen “Mevlid Merasimi” zamanla Osmanlıların en önemli merasimleri arasına girecek, yabancı seyyahların kitaplarına, ressamların gravürlerine dahi konu olacaktı…

Bâb-ı Âli Baskınının Perde Arkası

Tam 100 yıl önce, yine bir ocak ayında tertiplenen Bâb-ı Âli baskını ve bu hadisenin Osmanlı üzerindeki yıkıcı etkisi çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Maalesef bu hadise de birçok tarihi mevzuda olduğu gibi çeşili siyasi maksatlar uğruna çarpıtılarak anlatılmıştır.

Batum Aziziye Camii

Osmanlılar tarafından Kafkasya’da birçok müessese kurulmuş, cami ve medreseler inşa edilmiştir. Bu coğrafyada yapılan en güzel eserlerin başında, şu sıralar tekrar inşa edilmesi düşünülen Batum Aziziye Camii gelmektedir…