new amsterdam

New Amsterdam Nasıl New York Oldu?

Gökdelenlerin yükseldiği bir şehir dendiğinde, çoğumuzun aklına ilk gelen isim New York’tur. New York’un ismi ise İngiltere’den, daha öncesinde Hollanda’dan hatta onun evvelinde Fransa’dan geliyordu. Gelin bir isim üzerinden şehrin ve ülkenin tarihine bakmaya çalışalım…

Cengiz Han Otrar'da

Cengiz Han’ın Otrar Seferi

Bir şehir düştü, tarihin akışı değişti. Bir şehir düştü; güzel şehirler, sağlam kaleler, görkemli saraylar, ihtişamlı camiler yıkıldı. Bir şehir düştü, bütün Türk-İslâm coğrafyası karanlığa büründü. Her şeyin başladığı bu yer, Otrar’dı…

Christopher Columbus’un, İspanya kralı Ferdinand ve kraliçe Isabella tarafından kabul edilişini tasvir eden tablo

Kolomb Mübadelesi Küreselleşmenin Tohumları Böyle Atıldı

Asırlardır birbirinden habersiz yaşayan iki dünya düşünün. Eskisi (Asya, Avrupa ve Afrika) ile Yeni Dünya (Kuzey ve Güney Amerika)… Sonra Avrupalı bir kâşif ayak basıyor, nereye geldiğinden habersiz Amerika’ya. Beraberinde insan, hayvan, bitki, mikrop ve hastalıkların hiç olmadık hızda takası gerçekleşiyor. Ve dünya için yeni bir dönem başlıyor…

Thomas Midgley

Dünyayı Zehirleyen Adam Thomas Midgley Jr.

Unutmamak gerekir ki teknoloji, hayat kurtaran bir araç olabildiği gibi, milyonları yok eden silaha da dönüşebilir. Atom bombaları, nükleer facialar, ölümcül silahlar da teknoloji ürünüdür. Kısacası teknoloji, hüsrana da yol açabilir. Thomas Midgley Jr. da felakete sebep olan karanlık simalardan birisi hatta kimi araştırmacılara göre dünyaya en çok zarar veren bilim insanı…

Güneş ve Ay Tutulmaları Efsaneler ve Hakikatler

Güneş ile Dünya’nın arasına Ay girdiğinde Güneş; Ay ile Güneş’in arasına Dünya girdiğinde Ay tutularak, Dünya karanlıkta kalır. Hayy olan Allah ile kul arasına Dünya girdiğinde ise kul, karanlıkta kalır. Tabiat hadisesi olarak görülen bu tutulmalar hakikatte, Cenab-ı Hakk’a iltica vesilelerinden ve ibret alâmetlerindendir…

Volkanik patlama

İklim de Tarih Yazar

İnsanoğlu, tabiatla her zaman iç içe yaşamıştır. Hilkatten günümüze yaşanan bu bağlılık, hayatımızı da şekillendirmiştir. Seller, kıtlıklar, savaşlar, isyanlar ve …

moğol

Moğolların İlk Müslüman Hanı Cengiz’in Torunu Berke

Cengiz gibi istilaları ve katliamlarıyla meşhur bir hanın torunudur Berke Han. Fakat o, Müslümanlığıyla Cengiz’den, onun oğullarından ve diğer torunlarından tamamen ayrılır. Üstelik babası Cuci Han’a verilen topraklarda kurulmuş Altın Orda Hanlığı’nın da ilk Müslüman hükümdarıdır. O ki Müslüman bir Moğol olarak diğer bir Moğol’un, Hülâgû’nun İslâm dünyasındaki istila hareketlerini durdurmuş, onun sayesinde İslâmî kültür ve medeniyet, Moğollar arasında yayılmıştır…

zırh

Zırh İçinde Savaşmak

Tarihte nice değerler vardır ki uğruna mücadeleler verilmiştir. İnsanın, manasını savunabilmesi için maddî tedbirler de alması gerekiyordu. Kişiyi koruyan manevî zırhlar olduğu gibi kılıç kesmez, kurşun işlemez zırhlar da vardı. Her ne kadar Âdemoğlu için en sağlam zırh, yine kendi vücudu olsa da beden zırhını, zırhla muhafaza etmek lazımdı. Şimdi tarihî serüvenini okumak için kuşanalım zırhlarımızı…

dolar altın

Dolar, Altına Galip Geldi Bretton Woods Anlaşması

Bir para düşünün. Dünyanın her yerinde alınıyor, satılıyor, tanınıyor. Bütün dünya bankalarında en çok ondan bulunuyor. Evet, tahmininiz doğru. Bu para birimi, Amerikan dolarından başkası değil. Peki, bu kâğıt parçasının hükümranlığı nasıl başladı? Doların rezerv para olma serüvenine dünya nasıl kandı?..

timsah

Avrupa’nın Timsahlarına Ne Oldu?..

İnsanoğlu, nefsi için birçok canlının neslinin tükenmesine sebebiyet vermektedir. Lüzumsuz ve vakitsiz keyfi avlanmalar, tabiatın dengesini altüst etmektedir. Her ne kadar nesli tükenmese de varlıkları risk altında olan timsahların, Avrupa’da görülmemesinin sebebi ne ola ki?