Dört Asırlık Dost: Rodos

Yaklaşık 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan, Yunanistan’ın Girit’ten sonraki en büyük adası Rodos’un hemen hemen her köşesinde Türk izlerine rastlamak mümkün. Gelin Osmanlı’dan bugüne kalanların izini birlikte sürelim…

İznik Ayasofya

Ayasofya’dan Geriye Kalanlar

Birçok devlete ve medeniyete ev sahipliği yapan İznik, köklü tarihinin getirdiği bakiyeyi asırlardır taşıyor. Tarihî ve tabiî güzelliklerini misafirlerine cömertçe sunan İznik’teki Ayasofya Camii ise şehrin tam merkezinde ve Müslümanların kalbinde…

Sayılarla Ulu Hakan

Çok zor bir devirde çok dirayetli bir yönetimle uzun yıllar Osmanlı Devleti’ni ayakta tutan Abdülhamid Han’ın hayatını sayılarla yâd edelim…

çöpçü

Osmanlı’da Çöpçüler

Temizliği imandan sayan ecdadımız, payitahtın temizliğine hususi ihtimam göstermişlerdir. İstanbul’u temiz bir şehir yapmaya çalışan Osmanlı idaresinin en büyük yardımcısı, …

semerkand

Seyyid Şerif Cürcânî

Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, ilim aşkının peşinde Anadolu’dan Mısır’a, Şiraz’dan Semerkand’a binlerce kilometre mesafe kat etti. Bütün ilmi bir tarafa, …