Sayılarla Ulu Hakan

Çok zor bir devirde çok dirayetli bir yönetimle uzun yıllar Osmanlı Devleti’ni ayakta tutan Abdülhamid Han’ın hayatını sayılarla yâd edelim…