İkinci Abdülhamid Han’ın Sevdiği 4 Hayvanı

Osmanlı’nın zor zamanlarında tahta çıkan Sultan İkinci Abdülhamid, devlet işlerini idare ederken, şehzadeliğinden beri devam eden hayvan sevgisi ve merakından da geri durmamıştır. Yıldız Sarayı’nı yüzlerce cinsten binlerce hayvanın bulunduğu dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden biri hâline getiren sultan, bazı hayvanlarla hususi olarak ilgilenmiştir. Bu enteresan hayvanlardan birkaçının hikâyesini sizler için derledik…

Anadolu’yu Türk-İslâm Yurdu Yapan 6 Beylik

Büyük Selçuklu sultanı Alp Arslan Malazgirt Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından (26 Ağustos 1071) bazı Türk beylerini ve kumandanlarını Anadolu’ya akınlar yapmasını emretti. Ve bu emir neticesinde üç dört yıl içinde Anadolu’nun büyük bir kısmı fethedildi. Anadolu Selçukluları devrinde ve onların yıkılmasından sonra birçok beylik kurulmuş ve Türk- İslâm medeniyetini Anadolu’da yaymaya hizmet etmişlerdir. Bu beyliklerden 7 tanesi sizlerle…

Şiirin 7 Sultanı

Onlar sultandı… Bir tarafta kılıçlarıyla İslâm sancağını 3 kıtada dalgalandırırken diğer tarafta kalemleriyle gönülleri fethettiler. Birçok Osmanlı padişahı yüksek yönetim kabiliyetinin yanında kalemi kuvvetli birer şairdi. Hatta bazılarının divanı bile vardı. İşte bu şiirin sultanlarından 7 tanesini sizlerle buluşturuyoruz…