Osmanlı Tarihi

Konyalı Koç Bekir Ağa

Cezzar Ahmed Paşa ve ordusu Akkâ Kalesi’ni kahramanca savunurken onlara destek olarak gönderilen ve savaşın kazanılmasında önemli rolü olan bir kişi vardı: Konyalı Koç Bekir Ağa. Son derecede disiplinli, ciddî, tavizsiz ve otoriter bir kumandandı…

Yedikıta’nın Haziran (2011) sayısında yer alan Doç. Dr. Mustafa Güler’in, “Akkâ’da Son Bulan Hayaller: Cezzar Ahmed Paşa ve Napolyon” başlıklı nefis yazısını zevkle okudum. Osmanlı, Mısır ve Fransa tarihi, dolayısıyla bütün dünya milletleri için çok büyük önemi hâiz bulunan mezkûr hâdiseye dair bu makale bana, bu büyük zaferde önemli rolü bulunan Konyalı Koç Bekir Ağa’yı hatırlattı.

Akkâ Muharebesi’nin kritik saatlerinde Cezzar Ahmed Paşa’nın yardımına yetişen kuvvetlerin arasında Koç Bekir Ağa’nın askerî birlikleri de vardı. Koç Bekir Ağa, 18. yüzyıl Osmanlı tarihinin önemli şahsiyetlerinden olduğu halde, bugüne kadar üzerinde lâyıkı veçhile durulmamış, yeterince tanınmamış, tanıtılamamıştır.

Bu yazımızda siyasî, askerî ve sosyal açılardan çok yönlü bir şahsiyet olan bu önemli zat hakkında bilgi vereceğiz.

Koç Bekir Ağa, aslen Konyalıdır. 1751 (H. 1165) yılında, Mevlâna Dergâhı’nın yakınındaki Çelebi âilelerine ait konakların bulunduğu “Çelebi Mahallesi”nde dünyaya geldi. Babası, Hazret-i Mevlâna’nın soyundan Halil Çelebi’dir. Annesi Afîfe Hatun ise, Karaman’ın İlisra’sındandır. İkisinin de kabirleri Konya’da, Türbe (Üçler) Mezarlığı’ndadır.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi Ekim (38. Sayı 2011) sayısından okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir