Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder

Konyalı Koç Bekir Ağa

Cezzar Ahmed Paşa ve ordusu Akkâ Kalesi’ni kahramanca savunurken onlara destek olarak gönderilen ve savaşın kazanılmasında önemli rolü olan bir kişi vardı: Konyalı Koç Bekir Ağa.