çöpçü

Osmanlı’da Çöpçüler

Temizliği imandan sayan ecdadımız, payitahtın temizliğine hususi ihtimam göstermişlerdir. İstanbul’u temiz bir şehir yapmaya çalışan Osmanlı idaresinin en büyük yardımcısı, …

Ahşap İstanbul’dan Beton Şehre

Güzelliği asırlardır dillere destan İstanbul’un başı, tarih boyunca felaketlerden kurtulamamış. Depremlerin büyük enkaz bıraktığı kâgir binalardan kaçayım derken, yüzyıllardır İstanbulluların …