Dünya Tarihi, Manşet, Osmanlı Tarihi, Teknoloji Tarihi

Krepost

Rusya, Karadeniz hâkimiyeti için Osmanlı Devleti’ne karşı vereceği mücadeleyi, İstanbul’a gelecek elçilik heyetiyle başlatmıştı. Türk gölü Karadeniz’e ilk defa çıkan Krepost gemisi, yeni filizlenmekte olan Çarlık Rusya’sına ilham kaynağı olacaktı…

Rus-Osmanlı münasebetlerinin başlangıcı 15. asrın sonlarına kadar gidiyorsa da, siyasî ve diplomatik ilişkilerin artması 17. Asrın sonlarındadır. Bunun en belli başlı sebebi Osmanlı Devleti’nin bir cihan devleti olması yanında; Rusya’nın kendi bölgesinde denizlere kapalı küçük bir devlet olması ve Osmanlı’ya tâbi Kırım hanlarının alâkadar olabileceği bir devlet statüsünde bulunmasıdır.

Her ne kadar Rusların Türk-İslâm ülkesi Kazan ve Astarhan’ı işgali, kuzeyden gelebilecek tehdidin ilk işaretleri olsa da Osmanlı Devleti nazarında Rusya her zaman başa çıkılabilecek bir devletti. Ancak Osmanlı Devleti’nin 1683’de Viyana önlerinde yenilmesi ve sonrasında kurulan Kutsal İttifak’a 1686’da Moskofların dâhil edilmesi, kadim Rus politikasını değiştirdi.

Osmanlı Devleti bu Haçlı birliğine karşı giriştiği uzun muharebelerden (16 sene) sonra 1699’da Rusya hariç diğer devletlerle büyük toprak kayıplarına mal olan barış antlaşmalarını imzalamış, Rusya ile sadece iki yıllık mütareke akdetmişti.

 

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 102. sayısından (Şubat 2017) okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir