Manşet, Dünya Tarihi, Osmanlı Tarihi

Kâbe-i Muazzama’dan Önceki Kıblemiz Kudüs’ün Fethi

Yeryüzünün ikinci mescidi, Müslümanların ilk kıblesi Beytü’l-Makdis yani Mescid-i Aksa’nın bulunduğu mukaddes belde Kudüs’ün İslâmiyet’le tanışması Asr-ı Saadet’e uzanır. Şehid edilen İslâm elçisi Hz. Haris, Filistin topraklarını ilk defa fetheden Hz. Üsâme… Ve Kudüs’ü teslim alıp Hz. Ömer’i davet eden Hz. Ebu Ubeyde… Asırlar sonra, Eyyûbiler ve Osmanlıların, Hz. Ömer’in verdiği emannâmeye olan hürmetleri…

Filistin’de İslâm dininin yayılması için başlatılan faaliyetler Asr-ı Saadet’e kadar uzanmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çeşitli hükümdar ve kumandanlara İslâm’a davet mektupları gönderirken bir mektup da Bizans’ın Busra valisi Şurahbil bin Amr’a yollamıştı. Fakat Şurahbil yapılan daveti kabul etmediği gibi elçi olarak gönderilen Hâris bin Umeyr’i (r.a.) de şehid etti. Bu duruma çok üzülen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üç bin kişiden meydana gelen bir İslâm ordusunu Bizans üzerine gönderdi. Mûte mevkiinde karşılaşan iki ordu arasında şiddetli bir çarpışma meydana geldi. İslâm askerleri sayıca kendilerinden çok üstün olan düşman ordusuna karşı metanetle savaştı (H.8/M.629). Kesin bir netice alınamadan Medine-i Münevvere’ye geri dönüldü. Ertesi sene Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizzat Tebük Seferi’ne çıktı. Fakat düşman, İslâm ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemedi (H.9/M.630).

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Üsâme bin Zeyd (r.a.) kumandasındaki İslâm ordusuna Şam tarafına gitmesi için emir vermişti. Fakat Efendimiz’in rahatsızlığı ve akabinde de irtihali sebebiyle ordu Medine’den ayrılamadı. Hazret-i Ebubekir (r.a.), Rebîulâhir ayı başında halife seçilince ilk iş olarak sancağı Hazret-i Üsâme’ye verdi ve İslâm askeriyle Şam tarafına gönderdi (H.11/M.632). İslâm ordusu Suriye’nin güney hudutları ile Filistin’in doğu ve güney hudutlarında yoğun fetih hareketlerine başladı.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 103. sayısından (Mart 2017) okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir