Kapak, Kültür Tarihi, Manşet, Osmanlı Tarihi

Eyüp Sultan Camii’nde Yeni Keşif Meçhul Hattatlar Bulundu!

Eyüp Sultan Camii

Bundan tam 223 yıl evvel ikinci defa inşası tamamlanan; İslâm âlemi için maddî ve manevî ehemmiyeti olan Eyüp Sultan Camii’nin iç ve dış duvarlarındaki celî sülüs ve ta‘lik kitabelerini yazan hattatların kimler olduğu, ilim dünyası tarafından bilinmiyordu. Mimarlık tarihi ve hat sanatı ile meşgul olanlar, buradaki kıymetli hatların, hangi hattatlara ait olduğu noktasında nice tetkikler yapmışlar ve müzakerelerde bulunmuşlardır. Hatta devrin bilinen muhtelif hattatlarının yazıları üzerinden kıyaslar yaparak bir çıkarımda dahi bulunmak istemişlerdir. Ancak gelinen son noktada, şu ortak kanaat ve netice hâsıl olmuştur: “Eğer hattat, yazdığı yazının sonuna ketebe, yani imza koymadıysa; onun kim olduğu hakkında hüküm vermek doğru olmaz!”

Araştırmacı-Tarihçi Osman Doğan tarafından Osmanlı Arşivi’nde tespit edilen bir vesika, Eyüp Sultan Camii’ndeki hatların kimler tarafından yazıldığını ortaya çıkardı. Ta‘lik hatla yazılı inşa kitabelerinin Yesârîzâde Mustafa İzzet gibi çok meşhur bir hattat tarafından yazıldığı, celî sülüslerin ise İcâre Kâtibi Yakub Efendi’nin eseri olduğu anlaşıldı.

Bu hattatlardan, ilim camiası için yeni bir isim olan İcâre Kâtibi Yakub Efendi’nin hayatı ve eserleri, Dr. Selman Soydemir’in titiz araştırmaları neticesinde ortaya çıkarılırken; Yesârîzâde Mustafa İzzet’i ve onun Eyüp Sultan Camii’ndeki yazılarını, hattatlar ve hat tarihi konusunda uzman olan Oktay Türkoğlu kaleme aldı.

Kapak dosyamızı oluşturan 3 yazımız sizlerle…

EYÜP SULTAN CAMİİ’NİN TARİHİNİ YENİDEN YAZDIRAN VESİKA

MEÇHUL BİR HATTATIN PEŞİNDE: TERSANE İCÂRE KÂTİBİ HATTAT YAKUB EFENDİ

TA’LİK HATTININ ZİRVESİ: HATTAT YESÂRÎZÂDE MUSTAFA İZZET EFENDİ

Kapak yazılarının tamamını Yedikıta Dergisi 181. sayısından (Eylül 2023) okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir