Özcan F. Koçoğlu

Sürgün bir İttihatçı’nın İtirafları

Mevlanzade Rıfat:Malumdur ki Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesinden sonra Osmanlı hükümetinin idaresi tam manasıyla Siyon Yahudi cemiyetinin İttihat ve Terakki namındaki teşkilatına tâbi ümera ve rical eline geçti…”

Osmanlı Nasıl Yıkıldı?

Osmanlı Devleti’nin kurulup büyümesini sağlayan en önemli unsur İslâm’ın yaşanmasına ve yaşatılmasına gösterilen hassasiyettir. Dolayısıyla, yıkılmasının da temelinde bu hususa dikkat edilmemesi yatmaktadır…

İttihat ve Terakki’nin İdam Sehpaları

Uzun süre üstü kapatılmak istenen 31 Mart 1325’teki (13 Nisan 1909) sözde “irtica hareketi” sonrası çok sayıda mazlum insanın darağaçlarına çekilmesi hadisesi, yayınlanan vesikalar ve hatıratlarla günden güne daha da açığa çıkmaktadır…

Hicaz’da Deniz Suyunu Arıtma Tesisleri

Hicaz’ın Osmanlı idaresine geçmesinden (1517) itibaren bölgenin su ihtiyacı için çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, mevcut su yollarının tamir ve bakımları, yeni su kuyularının açılması, su sarnıçlarının tesis edilmesi, yakın veya uzak yerlerden su getirtilmesi ve son olarak da deniz suyu arıtma tesislerinin kurulması şeklinde olmuştur…

Hayaldi Gerçek Oldu!

Dünyada ileride meydana gelecek birçok hadise zaman zaman dedikodu halinde kulaktan kulağa yayılıyor veya çeşitli yayın organlarında yayınlanabiliyor. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce de belirli planlar sahneye konmuş ve beklenen bir sona doğru kamuoyu yönlendirilmişti.

Paris Sular Altında

arihler 1910 Şubat’ını gösterdiğinde Fransa’nın başşehri Paris, şiddetli yağışlar sonunda müthiş bir sel felaketine maruz kalmıştı. İşte, bir anda meydana gelen bir afetin neler yapabileceğini gösteren, Paris’ten ibretlik manzaralar.

Saltanat Arabaları

Osmanlı’da kullanılan arabaları saray, konak ve kira arabaları olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Saray arabalarının başında saltanat arabaları gelirdi. Genelde dört atla çekilen bu arabaların arabacısından iç ve dışının dekoruna kadar her türlü malzemesi çok farklı idi.

Yıldız Sarayı Nasıl Yağmalandı?

İttihat ve Terakki’nin lideri Binbaşı Enver Bey (Paşa) de Yıldız Sarayı’nı teslim alan kuvvetlerin içindeydi ve beraberindeki gönüllülerle sarayı, tarihte benzeri görülmedik bir şekilde yağmalamışlardı.