Kültür Tarihi, Gezi

Niğde

İç Anadolu ile Akdeniz bölgesi arasında bir köprü durumunda bulunan Niğde, asırların kültürünü gelecek kuşaklara taşıyan küçük bir ilimizdir. Tarihî yapıların hassasiyetle muhafaza edildiği ve sadece kültürü değil ekonomisiyle de ön plana çıkan Niğde, aynı zamanda tabiatın da eşsiz manzaralarını cömertçe sergiler…

Niğde adı; M.Ö. VIII-VII. yüzyıllarda Anadolu’da yaşayan Geç Hitit şehir krallıkları dönemine ait Eski Andabalis’te bulunan bir kitabeden gelmektedir. Bu kitabenin birinci satırında; “Ben Saruwanis, Nahitiya şehrinin yöneticisi ve efendisiyim” yazmaktadır. Nahitiya zamanla değişerek Niğde olmuştur.

Niğde, zengin kültür mirasına sahip ülkemizin, önemli illerinden birisidir. Bölgede yapılan kazılar, Niğ-de tarihinin M.Ö. 600 binli yıllara kadar uzandığını, yerleşik yaşamın ise 10 bin yıldan beri devam ettiğini yani; Paleolitik çağdan itibaren Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Geç Hitit, Demir Çağı, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde iskân edildi-ğini ortaya çıkarmıştır.

İpek yolu güzergâhında bulunan, Ahiliğin merkezi Niğde’de kervanların sesini bugün bile duyar gibi olursunuz.. Medeniyetlerin harmanlandığı bu güzel ilde, geçmişten günümüze ulaşan tarihî eserler büyüler sizi; şairliğe meyliniz varsa şair oluverirsiniz aniden.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi Eylül  (25. Sayı 2010) sayısından okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir