Manşet, Osmanlı Tarihi

Karadenizli Karamanoğulları

Trabzon gravür

Fatih Sultan Mehmed Han devrinde Osmanlı hâkimiyetine giren Karamanoğulları Beyliği, başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Rumeli’de muhtelif yerlere sürgün edildiler. Hanedan mensuplarının da dâhil olduğu sürgün yerlerinden birisi de Karadeniz bölgesiydi…

Osmanlı fetihlerinin hemen hemen hepsinde sistematik olarak uygulanan iki farklı aşamanın olduğu görülmektedir. Osmanlılar ilk önce komşu devletler üzerinde bir çeşit siyasî himaye, ardından da mahallî hanedanları tasfiye ederek söz konusu ülkeyi idareleri altına almaya çalışmışlardır. Bunu gerçekleştirirken de hassas bir fetih yöntemi kullanmışlardır. Bu siyaset, Karamanoğulları Beyliği üzerinde de icra edilmiştir.

Yerleşmiş oldukları bölgede Moğollara ve Ermenilere karşı ciddî mücadele ve muhalefette bulunan Karamanlılar, Türkiye Selçukluları’nın ortadan kalkmasından sonra Lârende (Karaman), Konya, Aksaray, Niğde ve Afyon gibi belli başlı şehirleri hâkimiyetleri altına alarak kendileri için ciddî bir rakip olarak gördükleri Osmanlılarla, Orhan Bey devrinden itibaren uzun yıllar mücadele etmişlerdir. Tamamen siyasî hâkimiyet üzerine kurulan bu mücadeleler, Fatih Sultan Mehmed devrinde hızlanmış ve ayrı bir önem kazanmıştır.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 112. sayısından (Aralık 2017) okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir