Osmanlı Tarihi, Yakın Tarih

Hilafetin Kaldırılması ve Abdülmecid Efendi

Saltanatı kaldırarak Osmanlı Devleti’ne son veren TBMM, halifelik makamını sadece dinî muhtevalı bir müessese olarak devam edecek şekilde karara bağlamıştı. Bu karar üzerine son padişah ve halife Altıncı Mehmed Vahidüddin, vatanı terke mecbur kalacaktı. Veliahd Abdülmecid halife tayin edilerek siyasî faaliyetlerin dışında kalması adına onunla birtakım sözleşmeler imzalanacak, fakat bir süre sonra hilafet de kaldırılacaktı. İşte, Osmanlı’nın son ve en hassas mevzularından olan Hilafet meselesi…

İslâm tarihinde hilafet müessesesi 632 tarihinde Hazret-i Ebubekir’in (r.a.) halifeliği ile başlamıştır. Kâmil hilafet devri dört halife yani Hazret-i Ebûbekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali (r. anhüm) devirleridir. Halifeliğin Osmanlılara geçişi ise 1517 senesinde Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı idaresine alması iledir. Yavuz Sultan Selim’den son padişah Sultan Mehmed Vahidüddin’e gelinceye kadar geçen zaman içinde Osmanlı padişahları hem sultan hem de halife idiler.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 50. sayısından (Ekim 2012) okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir