Dünya Tarihi, Kapak, Manşet

Çinli Müslüman Amiral Zheng He

Çinli Müslüman Amiral Zheng He’nin, bir Müslümanın hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın İslâm şiarını devam ettirdiği müddetçe neler ortaya koyabileceğini isbatlar nitelikte bir hayat hikâyesi vardır. Çalışkanlığı ve azmiyle kazandığı dünyevî rütbeleri İslâm’a hizmete sarf etmesi takdire şayandır. Onun hayat hikâyesini okuyarak, İslâm memleketlerinden ne kadar uzakta olursa olsun İslâmiyet’e kalben bağlı birinin gayretini görecek ve İslâmiyet’in büyüklüğünü anlamada bir merhale daha kat edeceğiz…

Çin’deki ilk Müslümanlar Orta Asya’dan gelen Arap askerî birlikleri ile 8. asırda Kanton şehrine yerleşen Müslüman tüccarlardı. Çin’e göç eden Müslümanların temel mayası Orta Asya’da atılıyordu. Bu devrirde Semerkand’a Hanefi fıkıh mezhebi ve Maturidi itikadı yerleşmişti. Özellikle Buhara ve Semerkand gibi merkezlerden göç edenler sadece göçmen değil aynı zamanda İslâm’ı dillerden gönüllere nakşeden sufi vaizlerdi. Bunlar, Ahmed Yesevi hazretleri gibi hâcelerin rahlesinden geçmiş, tedrisatı sağlam kimselerdi.

Bu Müslümanlar Çin’de yaşamalarına rağmen sosyal, siyasî ve hukukî olarak Çin yönetimine bağlı kalmadılar. Uzaktaki Müslüman hükümdarın tebaası sayıldılar ve kendi memurları tarafından idare edildiler.

Moğolların Çin’i ele geçirmesi ve Yuan Hanedanı’nın (1271-1368) ortaya çıkışı Müslümanları güçlendirdi. Moğollar devlet idaresinde Müslümanları görevlendirdi. Çin ve Orta Asya arasındaki kültürel ve ticarî bağın artmasına müsaade ettiler. Müslümanlar önceden sadece Kuzeybatı Çin’e yerleşebilirken artık Çin’in Güneybatısı ve Yunnan eyaletine de yerleşebiliyorlardı. Birçok şehirde Müslümanlar kadıları, şeyhülislamları ve pazarlarıyla ayrı bir sosyal yapı oluşturdular.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 99. sayısından (Kasım 2016) okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.