Prof. Dr. Mehmet Serez

Çanakkale’de “Kimliğini Kaybeden” Tabya

Çanakkale Deniz Savaşları’nda İngiliz Savaş Kruvazörleri “Agamemnon” ile “Vengeance”ı vuran ve Almanların Çanakkale Savaşları’nda ilk subay kaybını verdikleri Orhaniye Tabyası’nın inşa kitabesi çalınmıştır…

3 Kıtada 4 Yıl

Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de Agamemnon adlı savaş zırhlısında imzaladığı Mondros Mütarekesi’yle savaştan çekilirken, müttefiki olan Prusya-Alman İmparatorluğu da, “1918’de on birinci ayın on birinde ve saat on birde,” Orient Express’in 2419D No.lu Vagonu”nda imzalattırılan mütareke ile savaş dışı bırakıldı.

Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Subay

Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı Ağustos 1914’te, önce Belçika, sonra da Fransız Ordusu’na yazılmak isteyen Nogales Méndez’e, Bulgar Ordusu Korgenerallerinden Mihail Savov şöyle demişti: “Biliyorsunuz, Fransızlar ve İngilizler Latin Amerika halklarının düşmanlarıdır.