Ahmet Pak

Adaletin Aydınlığında Ahlâk-ı Alâî

Ahlâk-ı Alâî, Türkçe olarak kaleme alınan ilk ahlâk kitabıdır. Kınalızâde, onu yazarken yüzlerce kaynaktan istifade etmiş, türlü görüşlere yer vermiştir. İlmi derin, manası engin, kelamı zengindir. O, her açıdan muhkem bir âbidedir…

birgi

Tarîkat-ı Muhammediye

İmam Birgivî Hazretleri, ömrü boyunca asıl olanı anlattı. Tarikatın hakikî olanını, gerçek mutasavvıflar eliyle gösterdi durdu. Şeriatı yok sayan sahte şeyhleri, cehaleti baş tacı eden ham sofuları tenkit etti.

YAZICIZADE

Muhabbetle Yanan Kandil Envâru’l Âşıkîn

Kelamı muhabbet ırmağında yıkayıp hikmet ile yoğurmuş Yazıcızade Ahmed Bîcan. Derdini sayfalara döktükçe aydınlanmış iklimler. Söz köz olup yanmış. Ortaya Envaru’l-Âşıkîn çıkmış. Nur saçılmış okuyanın gönlüne. Aşk dediğin ilâhî aşkmış…

Dünyanın İlk Siyahî Pilotu, Bir Türk’tü… Ahmed Ali Bey

Sırf renginden yahut ırkından dolayı insanların hor görüldüğü bir dünya burası. Hâlâ birileri sırf bu yüzden öldürülebiliyor. Daha eski tarihlere gidersek çok daha kötü sahnelere şahit olabiliriz ama o kadar uzaklaşmayalım bugünden. Çok değil, daha 20. yüzyılın başında siyahî bir ABD’linin pilot olma lüksü(!) yoktu. Hâlbuki aynı tarihlerde Osmanlı vatandaşı bir siyahî, sırf pilot olması için yurtdışına eğitime gönderilmişti…