Kültür Tarihi, Osmanlı Tarihi, Vesikalar Arasında

Yusuf Paşa’ya İngiliz Kralından Mektup Var…

Birleşik Büyük Britanya ve İrlanda Kralı Üçüncü George’tan Mümtaz ve Muhteşem Yusuf Paşa’ya…

Başbakanlık Arşivi’nde, Osmanlı Devleti ve İngiltere arasındaki münasebetlere ışık tutan hayli vesika ve mektup var. Vesikalar, devletlerarası ilişkileri gösterirken mektuplarda, şahıslar tarafından yazıldığı için daha enteresan malumatlar bulunabilir. Mektuplar zaman olarak daha çok 18. asrın sonuyla 19.asrın başı ve ortalarına tarihleniyor. Bazen kral yahut kraliçe tarafından, bazen de prens ve ya prensesler tarafından önemli ya da önemsiz bir çok vesileyle yazılan mektuplar, münasebetlerin seyri hakkında ayrıntılı bilgiler vermese de ilişkinin devam ediyor olduğunun açık göstergeleridir. Mektuplarda dikkati çeken, elbette muhtevanın yanında, başta ve sondaki hürmet ve tazim ifade eden süslü cümleler!

“Birleşik Büyük Britanya ve İrlanda Kralı Üçüncü George’tan Mümtaz ve Muhteşem Yusuf Paşa’ya” unvan ve hitabıyla başlayan mektup, İngiliz Kralı Üçüncü George’dan Sultan Üçüncü Selim’in veziriazamı Yusuf Paşa’ya 1803’te gönderilmiş. Mektupta İngiliz William Drummond’un (1803-1804) Osmanlı Devleti’ne, fevkalade yetkilerle donatılmış sefir (büyükelçi) olarak atandığı, iki devlet arasında cereyan eden münasebetlerin bu vakte dek olduğu gibi bundan sonra da atanan yeni sefir aracılığıyla devam etmesinin umulduğu bildiriliyor. Bu vesileyle padişahtan Osmanlı Devleti’nin gölgesinde yaşayan yahut İngiliz tebaası olduğu halde Osmanlılarla ticaret yapan İngilizler için tanınan imtiyazların devamı rica ediliyor.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi Mayıs  (21. Sayı 2010) sayısından okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir