Her Daim, Osmanlı Tarihi, Vesikalar Arasında

Sri Lanka’nın En Başarılı Talebesine Padişah Hediyesi

Sri Lanka’da (Seylan) bulunan Kolombo Hamidiye Medresesi’nin en başarılı talebesine Sultan İkinci Abdülhamid han Kur’ân-ı Kerîm hediye etmişti…

Sultan İkinci Abdülhamid Han, yapmış olduğu ilmî, mimarî, askerî ve hususiyle de maarif teşkilatı alanındaki hizmetleriyle Osmanlı’nın son devrine damgasını vurmuştur. Saltanatı yıllarında şahsî parasıyla başta İstanbul olmak üzere şehir merkezlerine cami, çeşme, mektep, hastane, medrese, saat kulesi, iş hanı gibi kalıcı eserler inşa ettirip şehirlerin her alanda güzel olmasını ve gelişmesini istemiştir. İlim ve fenni daima gözeten sultan, bu faaliyetlerin yürütüldüğü yerlere de her zaman yardım etmiş, uzak-yakın fark etmeksizin ne ihtiyaçları olmuşsa karşılamıştır. Başarı gösteren talebelere karşı da ayrı bir ilgi duyan padişah, bunlara hediyeler göndertmiştir. Üstelik onun bu ilgisi hükmettiği topraklarla sınırlı değildir.

Bu ayki vesikamızda göreceğimiz üzere, Sri Lanka’nın en büyük şehri ve aynı zamanda başşehri olan Kolombo (Colombo)’da Sultan İkinci Abdülhamid Han adına açılmış Hamidiye Medresesi’nin en başarılı talebesine hediye edilmek üzere padişah bir Mushaf-ı Şerif göndermiştir. Bu sebeple Kolombo halkı ve medrese idaresi memnuniyet ve teşekkürlerini arz etmişler ve bu hediyenin her sene devam etmesini istemişlerdir. Neticede onların bu talepleri geri çevrilmeyip padişah tarafından tasdik edilmiştir.

Günümüz Türkçesiyle:

Yıldız Sarayı

Yazı İşleri Müdürlüğü

5637

Kolombo’da bulunan Hamidiye Medresesi’nin en seçkin talebesine verilmek üzere padişah hazretleri tarafından hediye edilen Mushaf-ı Şerif’ten dolayı Kolombo Müslüman ahalisi ile adı geçen mektep idaresi teşekkürlerini ifade etmişlerdir. Buna ve her sene böyle yüce bağışlara nail olmak istediklerine dair Kolombo Konsolosluğu’ndan alınan mektubun takdim edildiği hakkında 6 Ramazan 1325 (13 Ekim 1907) tarihli Sadaret hususi tezkiresi padişahımızca görülmüştür. Bu isteğin yerine getirilmesi hakkında padişah hazretlerinin müsaadesi çıkarak gerekenlere tebligat yapılmıştır. Bu konuda emir ve ferman sizindir.

7 Ramazan 1325 /14 Ekim 1907

Padişah başkâtibi

Tahsin

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 105. sayısından (Mayıs 2017) okuyabilirsiniz.

 

Önceki MakaleSonraki Makale

3 Yorum

  1. Ecdadımızın bu kutsal emanete karşı göstermiş olduğu hassasiyet bizleri mesut etmekte. Cennet-mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin Halife-i Müslimin sıfatıyla memleket dışındaki yerlere medrese yaptırması takdire şayan olmakla birlikte hayranlık derecesi günbegün artırmaktadır.
    Allah şefaatlerine bizleri nail eylesin.

  2. Cennet mekan Aldülhamid-i Sânî… Tarihe “Maarif Perver” olarak altın harfler ile yazıldı. Ecdadımızı unutmayacağız inşaAllah.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir