İslam Tarihi, Manşet, Portreler

Seyyid Ali Hemedânî (k.s.)

Seyyid Ali Hemedani Turbesi

Dünya üzerinde İslâmiyet’in yayılmasında, ta Asr-ı Saadet’ten beri bu maksatla seyahat eden dervişlerin rolü büyüktür. Bu durum; Bosna’da ve Buhara’da da Kaşgar’da ve Keşmir’de de geçerlidir. Yine böyle bir derviş zât, hocasından aldığı icazet ve işaretle yirmi küsur yıl Anadolu dâhil pek çok beldeyi dolaşmış, özellikle Keşmir’de İslâm’ın yayılması ve Ehl-i Sünnet itikadının yerleşmesinde çok gayret etmişti…

Kübreviye tarikatı şeyhlerinden Seyyid Ali Hemedânî (k.s.), 1314 senesinde Hemedan şehrinde dünyaya geldi. Tam ismi; Ali b. Şihabüddin Hasan b. Muhammed el-Hüseynî el-Hemedânî’dir. Mir Seyyid Ali, Emir-i Kebir ve Şah-ı Hemedân gibi unvanlarla da anılır. Soyu hem baba hem de ana tarafından Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) dayanır. Vird ve dua kitabı olan Evrad-ı Fethıyye eseri, Seyyid Ali Hemedânî (k.s.) tarafından tertip edilmiştir.

Babası Şihabüddin, Hemedan valisi idi. Aynı zamanda âlim olan babası, evladının daha küçük yaşından itibaren dinî ilim tahsiline önem verdi. Babasının vefatından sonra dayısı Seyyid Alaüddin onun manevî terbiyesi ile meşgul oldu. Dinî ilimlerle beraber matematik, tıp, astroloji, coğrafya gibi ilimleri de tahsil etti. Medresedeki bu ilimleri ikmal ettikten sonra dayısı Seyyid Alaüddin onu, devrin meşhur şeyhleri olan Ali Dostî (k.s.) ve Mahmud Mezdekânî (k.s.) gibi Allah dostlarının huzuruna yönlendirerek manevî terbiyesini ikmale önem verdi. Hocası Mahmud Mezdekânî bir gün, “Sen ilimleri tekmil ettin, seyr ü sülûkünü de tamamladın. Artık bu öğrendiklerini öğretme vakti gelmiştir. Yurtları, beldeleri dolaşarak bildiklerini insanlara öğret.” diyerek Ali Hemedânî hazretlerine icazet verdi.

Hocasının bu tavsiyesi üzerine tam 21 sene Horasan, Türkistan, Mâverâünnehir, Irak, Suriye ve hatta Anadolu’yu dolaşıp birçok şehir, kasaba ve köyde insanları hak yola davet etti ve hidayet bulmalarına vesile oldu. 1372 senesinde, yine bu gayeyle Hatlan (Huttelan) bölgesinde (şimdiki Tacikistan’ın Külâb vilayeti) Ali Şah kasabasına gelmişti. Ondaki ilmin ve manevî hâllerin farkına varan insanlar, kendisinden şehirlerinde kalmasını rica ettiler ve onu sahiplendiler. Ali Hemedânî (k.s.) de bölge halkının bu tavrından memnun kalıp buraya yerleşti ve evlenip çoluk çocuk sahibi oldu.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi 122. sayısından (Ekim 2018) okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.