Kültür Tarihi, Osmanlı Tarihi

Orhan Gazi’nin Annesi Mâl Hatun

Şeyh Edebâlî Hazretlerinin kızı, Osman Gazi’nin eşi, Orhan Gazi ve Alâeddin Bey’in annesi Mâl Hatun için, Osmanlı Devleti’nin aile temeli onunla kurulmuş diyebiliriz…

Osmanlı padişah anneleri ve hanımları hakkında başlattığımız yazı dizisinin bu ikinci kısmında Osman Gazi’nin hanımı ve Orhan Gazi’nin annesi Mâl (Malhun/Bala) Hatun’u ele aldık. Mâl Hatun Osmanlı saray hayatının henüz teşekkül etmeye başladığı bir devirde hem padişah hanımı hem de padişah annesi olmuştur.

Mâl Hatun’un Babası Şeyh Edebali

Şeyh Edebâlî ilk tahsilini Karaman’da yaptıktan sonra, Hanefî fıkıh âlimi Necmeddin ez-Zâhidî’nin talebesi oldu. Daha sonra Dımaşk’a (Şam’a) giderek o devrin tanınmış âlimlerinden dinî ilimleri tahsil etti. Hadis ve Usûl-i Hadis okudu ve bilhassa fıkıhta (İslâm hukukunda) ihtisas yaptıktan sonra Dımaşk’tan Anadolu’ya döndü. Bilecik’te bir zaviye kurarak halkı irşada başladı. Kendisi bir rivayete göre, daha sonra Nakşibendiyye olarak anılacak tarikatın mensubuydu. Şeyh Edebâlî’nin zaviyesinde daima gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacı giderilirdi. Bu zaviyenin iaşesi için koyun sürüsü beslettirirdi.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi Ağustos (72. Sayı 2014) sayısından okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir