Dünya Tarihi, Kültür Tarihi

Kurtuba Ulu Camii

Endülüs’te İslam birliğinin sona ermesi Hristiyanları harekete geçirmiş ve İspanyollar, Müslümanlara ve inşa ettikleri eserlere karşı katliamlar yapmışlardı. Hristiyanların Endülüs’teki İslam eserlerine karşı uyguladıkları dönüştürme ve yok etme politikalarına rağmen ayakta kalmayı başaran İslam eserleri de mevcuttu. Onlardan biri olan Kurtuba Ulu Camii’nin hikâyesi derin bir hüznün ifadesidir…

Endülüs’te Hicrî 139, Miladi 756 senesinde Emevî hanedanına mensup Abdurrahman b. Muaviye tarafından müstakil bir devletin kurulması, eşsiz bir medeniyetin doğuşunun ilk işaretidir. Öyle ki bu hadisenin hem Avrupa, hem de dünya tarihindeki etkileri günümüzde de devam etmektedir.

Güçlü bir idareyle kısa sürede Batı Avrupa’da hatırı sayılır bir devlet haline gelen Endülüs Emevi Devleti, kuruluşundan yaklaşık 250 sene sonra siyasî krizlerle karşı karşıya kalmıştır. 1008 senesinden itibaren ülkede yaşanan ciddi problemler merkezî otoritenin zayıflamasına sebep olmuş ve daha sonra devleti kuran Emevî hanedanının ülkeden sürülmesiyle noktalanmıştır. Endülüs’te İslam birliğinin sona ermesi Hristiyanları harekete geçirmiş ve İspanyolların “megalo ideası” olan Endülüs’ün işgali, yani ‘ReConquista’ fikri tatbikata konmuştur.

Yazının devamını Yedikıta Dergisi Haziran (58. Sayı 2013) sayısından okuyabilirsiniz.

Önceki MakaleSonraki Makale

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir