Yunus Emre Bozok

Vezir-i Kebir Bayezid Paşa

Osmanlı tarihinde çok kıymetli paşalar, büyük sadrazamlar yetişmiş, çok kritik vazifeler üstlenmiştir. Ulu sultanların devlet yüküne ortak olmuş, kimisi bu uğurda canını bile feda etmiştir. Bu devlet adamlarından biri de Bayezid Paşa’dır. Ankara Savaşı’ndan çıkan Osmanlı Devleti’nin yeniden toparlanmasında, Bayezid Paşa’nın büyük hizmetleri olmuştur…

turgut reis

Ayın Günü / Haziran 2020

Denizlerin Kılıcı Turgut Reis Şehid Oldu (23 Haziran 1565) 1478 Menteşe Sancağı’na bağlı, bugün Turgutreis olarak bilinen Karatoprak köyünde doğdu. …

Ayın Günü

Memlük Sultanı Baybars Antakya’yı Haçlılardan Kurtardı 3 Haziran 1097 Haçlı ordusu Antakya’yı istila ederek genç-yaşlı demeden herkesi kılıçtan geçirdi. Ve …