Mehmet Emin Yılmaz

Gül Baba Tekkesi ve Türbesi

Gül Baba, Kanunî Sultan Süleyman’ın daveti üzerine Budin seferine katılmıştır. Osmanlılarda ordu sefere çıktığında askerin maneviyatını yüksek tutmak için dervişler ve şairler de sefere katılıyor, mola zamanlarında dualar okunuyor, destanlar söyleniyordu…

Sivrihisar

Nasreddin Hoca, Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur. Hoca’nın doğduğu evin Sivrihisar’da, türbesinin ise Konya’nın Akşehir ilçesinde bulunması sebebiyle iki belde de Nasreddin Hoca’yı paylaşamamışlardır. Buram buram Anadolu kokan, Nasreddin Hoca’nın memleketi Sivrihisar’a daha yakından bakalım…