Mehmed Bağ

İsimden Müsemmaya

Bir Memur CÂMEŞÛY جامه شوى Câmeşûy kelimesi bir terkiptir. Farsçada elbise manasına gelen “câme” ile yine aynı dilde “yıkayan” anlamına …